19,7 år er et altfor kort liv.
Hjelp oss å finne en kur mot Duchenne.
Duchenne er en medfødt sykdom som hvert år rammer ca. 10 barn i Norge.
Sykdommen medfører at kroppens muskler blir gradvis svekket. I 8-12 års-alderen slutter barna å gå. Et par år senere blir puste-muskulaturen så svak at de må ha respirator for å leve. Tidlig i 20-årene dør barna på grunn av svekkelsen av lunge- og hjertemusklene. I dag finnes det ingen kur for Duchenne. Vi kan ikke tillate at flotte barn må leve med dødsdom fordi det ikke bevilges nok til forskning på denne sykdommen. Med din støtte kan vi forlenge levetiden – og en dag finne en kur.


100% av alle innsamlede midler går til kampen mot Duchenne.